A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint

 

2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2. § (1) közzétételi kötelezettség
Békásmegyeri Piac Kft.
Vezető tisztségviselő összesített adatai
Név Krébesz Dániel
Beosztása Ügyvezető
Havi alapbére bruttó 800.000,-Ft
Megbízási díjon felüli egyéb járandósága 350.000,- Ft Cafeteria/év
Jogviszony megszűnése esetén , végkielégítés MT szerint
Versenytilalmi megállapodás nincs

 

Felügyelőbizottsági tagok
Név Ujfalvi István Pogonyi Csaba Gábor Heizler Sándor
Tisztsége Felügyelő Bizottság elnöke Felügyelő bizottság tagja Felügyelő Bizottság tagja
Megbízási díja 130.000.- Ft/hó 100.000.- Ft/hó 100.000.- Ft/hó
Megbízási díjon felüli egyéb járandósága nincs nincs nincs
A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatása(i) nincs nincs nincs